FLORESTI

Numarul marcajelor de adresa cu numere de bloc: 3320.

Cautarea adresei complete - pana la numar de bloc - imagini de pe ecranul GPS navigatorului Nuvi765T:

Gasirea adresei - bd. Victoriei, 22:

Gasirea adresei - str. Mateevici, 16: